گونه هاي گياهي: پیر بهار – اریگرون

نام فارسی: پیر بهار – اریگرون نام علمی: Erigeron Speciosus خانواده: Asteraceae نام انگلیسی: Fleabane منشاء: آمریکای شمالی مکان: آفتابی ارتفاع: ۶۰Cm خاک مناسب: مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب زمان گلدهی: اواخر بهار تا اوایل پاییز آبیاری: خاک مرطوب روش تکثیر: این گیاه با کاشت بذر تکثیر می یابد. بذرها را اواخر زمستان در گلخانه کشت نموده و نشاهای حاصل را در اوایل بهار به زمین اصلی منتقل نمایید. نکات پرورشی: گل ها بخش زینتی گیاه را تشکیل می دهند؛ در فصل رشد هر ۲ هفته یک بار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد؛ رشد سریعی دارد؛ از آنجایی که در رقابت با سایر گیاهان از بین می رود، بهتر است آن را به طور جداگانه کشت نمایید؛ گیاه مناسبی برای کاشت در گلدانهای پنجره ای می باشد؛ شباهت زیادی به گل مارگریت دارد اما کم کم رنگ گل ها بنفش می شود.