خس بری یا کاهوی تلخ

در كتب سنتی با نام « خس بری » امده است . به فرانسوی به طور كلی Laitue sauvage و به انگلیسی Prickly lettuce گفته میشود. گیاهی است از خانواه Compositae كه گونه های مختلفی از ان در ایران میروید از جمله : ۱) Lactuca heyneana DC یا Lactuca runcinata DC گیاهی است … در كتب سنتی با نام « خس بری » امده است . به فرانسوی به طور كلی Laitue sauvage و به انگلیسی Prickly lettuce گفته میشود. گیاهی است از خانواه Compositae كه گونه های مختلفی از ان در ایران میروید از جمله : ۱) Lactuca heyneana DC یا Lactuca runcinata DC گیاهی است یكساله و دو ساله این گیاه در بلوچستان می روید . برگ ان از نظر خواص جانشین برگ هند باء بری است . از این گیاه صمغی در بلوچستان می گیرند كه ( شامور ) می نامند و خوراكی است. ۲) Lactuca virosa به فرانسوی Laitue vireuse و Laitue puant وبه انگلیسی Hemlock lettuce گویند . گیاهی است دو ساله . ریشه ان دراز و دوكی شكل این گیاه در شمال ایران درگیلان میروید . خیلی كوتاه و دارای بوی تند و نامطبوع است. ۳) Lactuca serriola L و نامهای مترادف ان Lactuca scariola L و Lactuca sylvestris Lam و Lactuca coriacea Sch می باشد. به فرانسوی Scariole و به انگلیسی Prickly lettuce گفته میشود. گیاهی است دو ساله به بلندی ۱۰۰ – ۶۰ سانتی متر . این گیاه در دامنه های البرز ، كندوان ، مزارع كرج ، اذربایجان در اطراف تبریز ، زنجناب ، همدان ، بلوچستان ، خراسان ، كرمان ، تخت جمشید ، تنگه امامزاده اسمعیل…