فوژر یا سرخس یا فرن

مشخصات: اسم علمی سرخس Nephrolepis exaltata، از خانواده polypodiaceae می باشد. این جنس دارای 30 گونه مختلف از سرخسها بوده كه به سرعت به وسیله استولون توسعه می بیابند. گونه مذكور، بومی نواحی استوایی است و ارتفاع آن به حدود یك تا دومتر می رسد و گسترش بسیا زیادی دارد.سرخس گیاهی همیشه سبز است و هم به صورت گلدانی، هم به صورت آویزی استفاده می شود. مراقبت: این گیاه به نور متوسط، حرارت معمولی، آبیاری متوسط تا زیاد، رطوبت هوای 70-90 درصد و خاك قلیایی احتیاج دارد. کود: كود مورد نیاز این گیاه را می توان به میزان 1 گرم در لیتر، هر هفته یكبار، از فرودین تا شهوریور، مصرف كرد. خاک: خاك جنگلی و یا خاكبرگ، برای رشد سرخس مطلوب ومناسب است. ازدیاد: سرخس را می توان به دو رورش تكثیر كرد. زمانی كه گیاه ساقه های رونده ریشه زا تولید می كند در صورت تماس انتهای ساقه ها با خاك گیاهان كوچك بوجود می آیند كه پس از ریشه دار شدن، با جدا كردن و پرورش آنها می توان گیاهان جدیدی تولید كرده این روش زمانی كه گیاه در طول بهار و تابستان فعالی است عملی خواهد بود برای این روش گلدانهایی با قطر دهانه 9 سانتیمتر، حاوی كمپوست بذر و قلمه یا كمپوست گلدانی مناسب خواهد بود. خاك را به اندازه كافی مرطوب كنید و دمای محیط را 18 تا 20 درجه سانتیگراد نگاهدارید. روش دیگر تكثیر سرخس، استفاده…