پریودنتال

بیماری پریودنتال اختلالی است که به علت عفونت و التهاب در لثه و استخوان اطراف دندان ها بوجود می آید. در مراحل اولیه که ژنژیویت نامیده می شود، لثه ها متورم و قرمز میشوند و گاهی با خون ریزی همراه هستند. در مراحل پیشرفته تر، پریودنتیت نامیده میشود که در این حالت لثه تحلیل می رود و حتی ممکن است بخشی از ریشه نمایان شود بطوری که در این افراد طول دندانها طویل تر از حالت عادی به نظر می رسد. بافت استخوانی اطراف دندانها نیز از طریق مکانیسم های متعدد دچار آسیب میشود و در نتیجه دندانها لق شده و در صورت عدم درمان، در نهایت دچار ریزش میشوند. شیوع بیماری پریودنتال بیماری پریودنتال عمدتاً افراد بزرگسال را درگیر می کند هر چند انواعی از آن بیشتر در کودکان دیده میشود. شیوع بیماری پریودنتال با سن افزایش می یابد. طبق یک گزارش، تقریباً 47 درصد جمعیت بالای 30 سال و 70 درصد افراد بالای 65 سال در ایالات متحده مبتلا به بیماری پریودنتال هستند. این بیماری در مردها (56 درصد) شایع تر از زنها (38 درصد) میباشد. شیوع آن در افراد فقیر (65 درصد)، در افراد با سطح تحصیلات پایین تر از دبیرستان (67 درصد) و در افراد سیگاری (64 درصد) بطور قابل توجهی بالاست. علت باکتری های موجود در محیط دهان، بافت پیرامون دندان را عفونی می کنند و موجب التهاب آن میشوند. عفونت…