حرکات نمایشی و هیجانی توسط افراد شجاع ...

144
16 مهر 1394

دیشب خواب دیدم آخرت شده همه رفتیم اون دنیا ... دیدم بابام با کاپشن نشته تو سونا !!! ازش پرسیدم چرا ؟؟؟ گفت این تاوان اون موقع هایی که کولر رو روی شما خاموش میکردم !!!! ... لایک و نظر فراموش نشه ...

فیلمحرکات نمایشیحرکات هیجانیافراد شجاع

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x