آب دوغ خیار چیست ؟

آب دوغ خیار چیست ؟؟؟ فست فود مخصوص ایرانیا در فصل تابستان که از نظر خاصیت با خاویار برابری میکند و اغلب هر سه روز یک بار آنرا تهیه و صرف می کنند و اهل منزل پس از خوردن آن با گفتن جمله « ای خدا ترکیدیم » از خداوند تشکر می کنند ... لایک و نظر فراموش نشه ...