خندوانه - نسخه فروشی نیما و دانیال

مامانم دیشب اومده میگه : چرا بیداری ؟؟ میگم : خوابم نمی بره . میگه بخواب. خوابت می بره عزیزم. غهمیدید ؟؟؟ خیلی ساده بود !!! اصلا نمیدونم چرا به فکر خودم نرسیده بود ؟؟ شما هم از این به بعد هر وقت دیدید خوابتون نمی بره بخوابید خوابتون می بره. گرفتید یا بیشتر توضیح بدم ؟؟؟؟ ... لایک و نظر فراموش نشه ...