رسم ازدواج مسلمانان در چین ...

402
16 مهر 1394

اگر بدانید مردم هزاران بار بیشتر به سردرد معمولی خود اهمیت میدهند، تا به خبر مرگ من و شما ، دیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکری میکنند ... لایک و نظر فراموش نشه ...


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x