دو خاطره طنز از اکبر عبدی ...

آیا میدانستید توشیدن نوشابه در طول روز باعث افزایش رشد موهای سرتان میشود ؟؟؟؟؟ منم نمیدونستم همین الان از خودم در آوردم ... لایک و نظر فراموش نشه ...