آزمون گواهینامه رانندگی-طنز خیلی خنده دار ...

دیروز داشتم با نامزدم دور فلکه با موتور دور میزدم ... برگشت گفت واااای عزیزم چه بوی کبابی میاد ... منم فردین بازیم گل کرد ... گفتم گور بابای بنزین ... ی دور دیگه چرخیدیم ... لایک و نظر فراموش نشه ...