دوربین مخفی - شوخی با محمد پنجعلی ...

امروز بعد از مدتها دلم هوس کرد درس بخونم ولی دیدم هوسه منم ادم هوس بازی نیستم به شیطون لعنت فرستادم و دوباره اومدم آپارات ... البته ناگفته نماند شما دوستان اینجا حرف شیطان رو گوش کنید و برید درس بخونید ... لایک و نظر فراموش نشه ...