خانمها شبها ظرف نشورید !!!!! ...

سخنان بسیار جالب درباره وسعت رزق و روزی ... در جامع الاخبار صفحه ۱۲۴ بدون ترجمه، ۲۰ خصلت برشمرده که باعث کم روزی شدن میشه که یکی از اون احادیث نشستن ظروف در شبه ... این روایتی که این بنده خدا نقل کرده احتمالا مربوط به زمان گذشته است که شبها نور کم بوده و احتمالا چون در تاریکی خوب ظرفها شسته نمیشده و کثیفی خوب برطرف نمیشد این روایت رو نقل کردن...