تا ۲۵سال آینده چیزی بنام رژیم صهیونیستی وجود نخواهدداشت

بعد از مذاکرات هسته ای، در رژیم صهیونیستی گفتند تا ۲۵ سال از دغدغه ی ایران آسوده ایم؛ به شما می گویم: اولاً شما ۲۵ سال آینده را نخواهید دید و ان شاالله تا ۲۵ سال آینده چیزی به نام رژیم صهیونیستی وجود نخواهد داشت. ثانیاً در این مدت هم روحیه ی مبارز و حماسی و جهادی، یک لحظه صهیونیست ها را راحت نخواهد گذاشت .