آیت الله خامنه ای دستور دهد برای نبرد به چین خواهم رفت

گزارش شبکه بی بی سی از یک خانواده عراقی که فرزندشان عضو سپاه بدر در جنگ با داعش است. سرباز سپاه بدر عراق در گفتگو با بی بی سی گفت : آیت الله خامنه ای ولی امر مسلمین جهان اگر دستور دهد برای جنگ و جهاد تا چین هم می رویم .