آیا حقوق زن در اسلام نصف مرد است؟ نیمه مرد Half Men

221
16 مهر 1394

آیا حقوق زن در اسلام نصف مرد است؟ بارها و بارها مطرح شده است که حقوق زن در اسلام رعایت نمیشود و اسلام حقوق زن را پایمال میکند و استدلال بیشتر آن ها مسئله برابر نبودن دیه زن و مرد در اسلام است ؛ آیا به راستی اینگونه است؟

خبریحقوقو زناسلامنصف مردنیمه مرد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x