نماهنگ زیبا وصف علی با صدای محمد اصفهانی ...

علی را وصف در باور نیاید، زبان هرگز ز وصفش بر نیاید/ علی با غربت و غم آشنا بود، علی تنهاترین مرد خدا بود ... نماهنگی بسیار جذاب و دیدنی در وصف حضرت علی (ع) با نوای گرم محمد اصفهانی و تصاویری از حضور ایشان بر سر چاههای حضرت علی (ع) و نخلستان شیعیان در مدینه .