کمک کردن انسانها به همدیگه!

پرسید: چرا پسرای دختر باز جذاب ترن؟! چرا آدمای الکلی و سیگاری باحال ترن؟! چرا با اونایی که دیگران رو مسخره می کنن بیشتر به آدم خوش میگذره؟! چرا اونایی که خیانت می کنن، تهمت میزنن، غیبت می کنن، دروغ میگن موفق ترن؟! چرا همیشه بدا بهترن؟! پرسیدم:پیش خدا یا مردم؟ … إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ … بى گمان گرامى ترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست. (حجرات ۱۳) ...