این دوربین مخفی دیدن داره ...

به سگ ها که محبت میکنى با وفا میشن به آدم ها که محبت میکنى، حریص میشن اما!!! به خر که محبت میکنى … اصلا براش فرق نداره! از بس که ثبات شخصیت داره این بزرگوار … لایک و نظر فراموش نشه ...