فیلم بسیار تاثیرگذار برای ثروتمند شدن

اگر ما قصد شروع یک کسب و کار اینترنتی و یا در واقع قصد شروع یک تجارت الکترونیکی را داریم اولین اصل تداوم فعالیت و بقا و موفقیت کاری ما این است که از کار و کسب دیگران کپی نکنیم به چند دلیل که علت و علل آن را به صورت خلاصه وار در سعی داریم برای شما بیان نمایئم. ادامه www.iecg.Ir/post/۷۳