فرصت های تجاری اینترنت . حسین زینی وند

در این فیلم که می توانید آن را به راحتی و رایگان دانلود کنید ، به چند موضوع مهم اشاره شده است که می تواند انتخابات شما را در نوع تجارت الکترونیک و توسعه کسب کار شما تنوع ببخشد . فرصت های تجاری اینتر نت و تجارت الکترونیک می تواند باعث معماری مجدد شما گردد و با وجود ۴۲ میلیون کاربر ایرانی فرصت بزرگ برای تولید اشتغال و کار افرینی وجود خواهد داشت http://iecg.ir/post/۸ حسین زینی وند