آموزش مهارت فروش و صادرات از طریق تجارت الکترونیک

*آپارت بهترین سرویس ویدئو مارکت ایرانی* خواهشمندم فقط توجه کنید : رشد امار کاربران اینرنت ایران از سال ۲۰۰۰ میلادی تا سال ۲۰۱۲ از ۲۵۰ هزار نفر به ۴۲ میلیون رسیده . منبع آمار internetworldstats.com هیچ آمار دقیقی در خصوص استفاده این کاربران در جهت تجارت الکترونیک در دست نیست این بدین معنا می باشد به مصرف فقط استفاده غیر تجاری می باشد . براحتی می توان از این بستر تولید ثروت ملی اشتغال زایی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت نمود و براحتی می توان این نقطه ضعف را به قوت تبدیل کرد . www.iecg.ir