آموزش تجارت الکترونیک از طریق موبایل و تبلت. تجارت همراه

در عصر اطلاعات بیکاری اگر وجود داشته باشد ناشی از عدم تخصص و مهارت شخص بی کار است .در پرطرفدار ترین کتاب تجارت نوین به نام استراتژی اقیانوس آبی و با توجه جان کلام کتاب موج سوم تافلر، وجه تمایز در متفاوت بودن در عصر اطلاعات استفاده از ابزار ها نوین و خلق فضای ذهنی متفاوت در حوزه دانش و تجارت در تولید ثروت می باشد .در این مورد ایمان دارم اگر در ایران مهارت های دانشی در داده کاوی و استفاده از ابزار های آنلاین آموزش داده شود بزودی جایگاه تجاری چین را فتح خواهیم کرد . حسین زینی وندwww.iranbilan.ir