آموزش تاجر الکترونیک جهت اشتغال و درامد زایی توسط حسین زینی وند

در این ویدئو به اختصار در خصوص ضرورت دانستن دانش سئو و پیاده سازی آن در یک وب سایت تجاری و همچنین امکان رونق کسب کار شرکت ها و سازمان های ایرانی و همچنین ایجاد اشتغال برای متخصصین می باشد ا. تلفن ارائه مشاوره ۰۹۱۲۱۸۷۰۶۵۱ حسین زینی وند