کلیپ دیده نشده از حادثه منا

در این کلیپ واضع میشه دید که مردم چطور زیر هم له شدن ... کلیپ های بهتر را در این سایت ببینید: http://sitegood.ir/video-clip