توهین سعودی ها به مرحوم هادی نوروزی

254
16 مهر 1394

توهین اتباع رژیم سعودی به مرحوم هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس

طنزسعودی هاهادی نوروزیتوهینمرحوم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x