توهین سعودی ها به مرحوم هادی نوروزی

توهین اتباع رژیم سعودی به مرحوم هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس

طنزسعودی هاهادی نوروزیتوهینمرحوم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x