گفتگو با آرایشگر VIP ستاره ها: از امیر تتلو تا گلزار

مصاحبه با آرایشگر ویژه هنرمندان
از محمد رضا گلزار تا امیر تتلو و محمد علیزاده