آسیب ستون فقرات

در این برنامه توسط کارشناس موضوع آسیب ستون فقرات توضیح داده می شود . دلایل عمده آسیب دیدن ستون فقرات عبارتند از تصادفات از جمله تصادف عابر با وسیله نقلیه ، پرش یا سقوط از ارتفاع و شیرجه در استخر های کم عمق است . حساسیت و اهمیت آسیب ستون فقرات این است که ارگانی که دستور حرکت بدن را می دهد یعنی نخاع در داخل ستون فقرات قرار دارد .به خاطر جلوگیری از معلولیت ها در آسیب های ستون فقرات از تغییر موقعیت فرد مصدوم جدا خودداری شود .