آسیب سر

در این برنامه توسط کارشناس موضوع آسیب سر یا ضربات وارده به سر توضیح داده می شود . آسیب سر بر اثر اصابت به کمد ، میز ، برخورد ماشین ، برخورد به بالای در و سقوط جسم سنگین به سر و اقدامات اولیه برای فرد مصدوم توضیح داده می شود . از علائم آسیب سر اختلال در هوشیاری ، به هم خوردگی تعادل بدن، استفراغ ، اختلال در دید ، سرگیجه و سر درد می باشد . از دیگر علایم آسیب دیدن سر تیره گی دور چشم ، خون مردگی در پشت گوش و خروج مایع مغزی و نخاعی از بینی و گوش است .