با چهارمین تریلر از سیستم S.P.E.C.I.A.L. در بازی Fallout 4

ه‎تازگی تریلر جدیدی از عنوان Fallout 4 منتشر شده است که به معرفی سومین ویژگی از سیستم S.P.E.C.I.A.L. تحت عنوان «جذابیت» می‎پردازد. در ‎واقع این سیستم به هفت شاخه تقسیم می‎‎شود و شما در بازی قادر خواهید بود تا سطح آن‎ها را ارتقا دهید. برای اطلاع یافتن از جزئیات بیشتر، با وبسایت خبری، تحلیلی گیمفا همراه باشید.

این هفت قدرت که از کلمه‎های S.P.E.C.I.A.L. تشکیل می‎شود، شامل Strength «قدرت»، Perception «درک»، Endurance «استقامت»، Charisma «جذابیت»، Intelligence «هوش و اطلاعات»، Agility «چابکی» و Luck «شانس» می‎باشندمنبع:gamefa