همخوانی سرود تیم رئال مادرید توسط بازیکنان

متن ترانه:تاریخ را نوشتید ، اینک آماده اید برای در تاریخ ماندن چرا که کسی جرئت ندارد ایستادگی کند برابر اراده تان برای بردن از بدو طلوع ستاره ها ، چامارتین قدیمی من مجذوب کرد ما را از دور و نزدیک گرد هم جامه ات را به تن می کنم ، به قلبم چفتش می کنم روزهایی که بازی داری ، از خود بیگانه می شوم لاسائتا می دود ، رئال مادرید من می تازد می جنگم ، زیبا هستم ، این سرود را آموختم : مادرید ، مادرید ، مادرید ، زنده باد مادرید همین و بس ، همین و بس ، زنده باد مادرید تاریخ را نوشتید ، اینک آماده اید برای در تاریخ ماندن