پیگیری‌های فاجعه منا از زبان ظریف (۵۰ ثانیه)

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پس از بازگشت از سفر نیویورک از پیگیری‌های حقوقی فاجعه منا خبر داد.