شهید جاوید الاثر اسماعیل یزدانی

جاوید الاثر اسماعیل یزدانی در سال 42 در خانواده ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد . با آغاز جنگ تحمیلی او از جمله اولین افرادی بود که به جبهه اعزام شد. از نظر اخلاقی ، فردی مومن و معتقد و متعهد بود. وی در جبهه ، مسئولیت های مختلفی داشت و سرانجام در عملیات قادر مفقودالاثر شد. مادرش هنوز چشم به راه اوست.