تكیه ملا اسماعیل خواجویی

از جمله تكایایی كه در قسمت لسان الارض واقع شده تكیه ملا اسماعیل خواجویی می باشد كه به واسطة وجود تعداد بیشماری از عالمان حوزه حكمت و فلسفه، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. این تكیه پس از وفات ملا اسماعیل خواجویی از بزرگ ترین علما و حكمای عصر افشاریه كه بیشترین آثار و رسالات علمی را بین علمای مدفون در تخت فولاد دارد، به سال 1173هـ .ق و دفن وی در این بخش از تخت فولاد ایجاد شد. این تكیه بقعه و آرامگاه مخصوص نداشت البته پیرامون مزار خواجویی چهار طاقی هایی وجود داشته از جمله چهار طاقی مربوط به كتابفروش خوانساری كه از بین رفته اند. در سال 1378هـ .ش پس از ساماندهی و محوطه سازی تكیه خواجویی توسط مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد آرامگاه آجری بر سر مزار مولا اسماعیل خواجویی بنا گردید. از جمله بزرگان مدفون در این تكیه ملا علی اكبر اژه ای عالم و فقیه برجسته متوفی 1232هـ .ق حاج محمد حسن خراسانی كلباسی متوفی 1190هـ .ق از فقهای برجسته میرزا محمد شمس الكتاب متوفی 1367هـ .ق خوشنویس و هنرمند ملا محمد ابراهیم جدلی متوفی 1199هـ .ق از علمای بزرگ و برجسته و استاد ملا عل نوری محمداسماعیل خواجویی یا خواجوی، ملا اسماعیل فرزند محمد حسین (علاء الدین مازندرانی) (درگذشته ۱۱۷۳ ه. ق - اصفهان) از فقهای شیعه‌است وی اصالتا مازندرانی است…