اماکن تاريخي: پل سفید هلالی

دومین شهر وسیع اهواز پس از تهران و پیشرفته ترین و پرجمعیت ترین شهر استان خوزستان که مرکز آن به حساب می آید شهری است که امروزه اهواز نام دارد. شهری که امروزه در حدود کمتر از 90 سال پیش به تصمیم رضا خان برای عبور از رودخانه کارون به شیوه نا مطمئن و خطرناک منجر به ساخت دو پل زیبا و عظیم در اهواز شد . پل هایی که به دلیل رنگ های بدنه به ترتیب پل سیاه و سفید نام گرفتند. این دو پل که به فاصله 6 سال بین سال های 1308تا 1314 خورشیدی ساخته شدند با وجود اتمام عمر مفیدشان همچنان پا برجا و استوار در دل شهر اهواز جا دارند .سن پل سفید 76 سال است که 6 سال هم از همسایه سیاه رنگش کوچکتر است. پلی که به لحاظ شکل و شمایل معلقش در زمان ساخت و احداث در اهواز بعد از پل بروکنی ،چهارمین در دنیا واولین در خاورمیانه محسوب میشد. این پل از بابت داشتن هلال های زیبا و بزرگ ،رنگ سفید بدنه وهلالی و معلق بودنش در بین شهروندان اهوازی به نام های متعدد مثل :پل هلالی ، پل سفید، پل معلق شهرت پیدا کرد. یکی از این شهروندان میگفت: زمان ساخت پل بعضی از کارگرا طعمه کوسه شدن. پل سفید اهواز یا پل معلق نام یکی از پل‌های شهر اهواز است که یکی از نمادهای این شهر نیز محسوب می‌شود. این پل در سال ۱۳۱۵ خورشیدی بر روی رودخانهٔ کارون ساخته شده‌است که دارای دو قوس بتنی ۱۲ و ۲۰…