اماکن تاریخی ارگ کریم خانی

ارگ كریم‌خانی در حقیقت اندرونی و قصر سلطنتی سلسله زندیه در شهر شیراز بود. این ارگ به شكل قلعه آجری با دیواره‌های بلند ساخته شده كه در هر چهار گوشه آن برجی بزرگ بر پا است. ساختمان شهربانی در مقابل این ارگ ساخته شده و از خود ارگ از سال ۱۳۴۵-۱۳۱۵ به عنوان زندان شهربانی استفاده می‌شد. بخشی از تالارها و اتاق‌های مرمت شده آن نمونه‌ای زیبا از سبك معماری دوران زندیه را نشان می‌دهند. در مرکز شهر شیراز ساختمان چهار گوشی که روی بدنه بیرونی دیوارها و چهار برج آن نقش و نگارهایی ساده و زیبا به وسیله آجر به ارتفاع حدودا ۱۵ متر پدید آمده، هر بیننده‌ای را نسبت به حکومت پرعظمت کریم‌خان به تفکر وا می‌دارد. در این ساختمان که ارگ کریم‌خان نامیده می‌شود، " اندرونی" کریم‌خان زند (خانواده خان زند و محارم ایشان) زندگی می‌کردند. قلعه دارای چهار برج است که ارتفاع برج‌ها از دیوار قلعه بلندتر است. در ورودی قلعه دری چوبی و بزرگ است که در ضلع شرقی قلعه قرار دارد. در بالای در ورودی صحنه نقاشی روی کاشی هفت رنگ انجام شده که کشته شدن دیو سفید به دست رستم پهلوان را نشان می‌دهد. ارگ دارای سه شاه‌نشین در شمال، غرب و جنوب حیاط می‌باشد. شاه‌نشین شمالی مخصوص زمستان، شاه‌نشین غربی مخصوص فصل بهار و شاه‌نشین جنوبی مخصوص فصل تابستان…