کلیسای قلب مقدس

كلیسای قلب مقدس مسیح واقع در خیابان جلوخان در شهر كرمانشاه در سال 1914 م به دستور «اسقف یوحنانیان» در زمینی به مساحت 280 متر مربع بنا و توسط ایشان تقدس شد. زیر بنای این كلیسا با احتساب فضای سرایداری، اتاق ها و سایر تأسیسات یك صد و شصت متر مربع است. مصالح به كار رفته در بنا آجر و دارای مختصر تزیینات و آجركاری است. نمای خارجی ضلع غربی كلیسا دارای سه طاق نما است. در طاق نمای میانی، ورودی كلیسا قرار دارد و در طاق نماهای طرفین دو پنجره دیده می شود. این در و پنجره ها با قالب های آجری كه در بالا به قوسی زیبا ختم می شوند، تزیین شده اند. تزیین نمای خارجی اضلاع شمالی وجنوبی كلیسای نیز طاق نما و پنجره های قوس داراست. با این تفاوت كه در ضلع جنوبی پنجره ها مسدود شده و از آن ها به عنوان طاقچه استفاده می كنند. نمای اصلی كلیسا با سنتوری كه در وسط یك نورگیر به شكل صلیب تعبیه شده، تزیین شده است. بام بنا شیروانی و سقف آن از داخل با چوب كار شده است.