تکیه آقا محمد بید آبادی

392
15 مهر 1394

یکی از تکایای معروف و معتبر اواخر قرن 12 هجری ، تکیه ابومحمد بیدآبادی است که در واقع صحن شرقی تکیه آقا حسین خوانساری محسوب می شود. از لحاظ چشم انداز از خیابان سعادت آباد ، به راحتی بنای چهارگوش ساده ی این بقعه و این تکیه قابل مشاهده است. آقا محمد بیدآبادی ، یکی از فلاسفه بزرگ و از حکمای متعلق به قرن 12 هجری به شمار می آید. آقا محمد بیدآبادی فرزند محمدرفیع گیلانی متوفی 1198 ق. علامه فقیه و حکیم، فیلسوف، عارف، زاهد، متقی، استاد، حکماء و مربی دانشمندان و عرفا. یکی از بزگان مدفون در این تکیه میرمعصوم خاتون آبادی متوفی 1155 هجری قمری است که از سلسله جلیل القدر خاندان خاتون آبادی به شمار می رود. یکی ا دلایل دفن آقا محمد بیدآبادی در این تکیه و جود قبر این عالم بزرگ است چراکه آقا محمد بید آبادی در خواب به جلالت و عظمت معنوی میرمعصوم خاتون آبادی پی برد و وصیت کرد که بعد از مرگ وی ، اورا در کنار این عالم بزرگ به خاک بسپارند. از علمای بزرگ دیگری که در این تکیه هستند می توان به شیخ محمود مفید اشاره کرد که داخل بقعه دفن شده است. وی از نوادگان آقا محمد بید آبادی به شمار می رود که حدود 40 سال در مدرسه صدر اصفهان تدریس می کرد.از علمای بزرگ دیگر می توان به برادر شیخ محمود مفید یعنی شیخ علی مفید اشاره کرد که در بیرون از بقعه دفن شده…


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x