ته خندس.یعنی تو عمرت ازدواج به این باحالی ندیده بودی

کلیپ لحظه بوسیدن عروس و داماد