تست فولکس واگن دیزل در کره جنوبی در پی رسوائی اخیر

تست فولکس واگن دیزل در کره جنوبی در پی رسوائی اخیر شرکت فولکس واگن که با افشای آلاینده بودن خودروهایش صورت گرفت

خبریتست فولبکسواگندیزلکره جنوبی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x