ابراز نگرانی جان کری نسبت به تجاوز به حریم هوایی ترکیه

ابراز نگرانی جان کری نسبت به تجاوز به حریم هوایی ترکیه در پی تجاوز یک فروند هواپیمای نظامی روسیه به حریم هوایی ترکیه

خبریترکیهتجاورحریم هواییجان کری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x