ابراز نگرانی جان کری نسبت به تجاوز به حریم هوایی ترکیه

190
15 مهر 1394

ابراز نگرانی جان کری نسبت به تجاوز به حریم هوایی ترکیه در پی تجاوز یک فروند هواپیمای نظامی روسیه به حریم هوایی ترکیه

خبریترکیهتجاورحریم هواییجان کری

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x