منطقه واران

واران در منتهی علیه دره جاسپ قرار گرفته است در میان شهر دلیجان، قم و کاشان است . واران منطقه کوهستانی و سردسیر است که از جنوب شرقی به کوه سرتخت از شمال به کوه مصلی و از شمال غرب به کوه اوراز محدود می شود و ارتفاعش از سطح دریا 2185 است با آب و هوایی بسیار متفاوت، چنانکه در دمای 40 درجه کاشان خنکای این ناحیه تن انسان را می لرزاند . این سرزمین پنهان مانده از دیده ها، سالهاست پناهگاهی امن برای حیوانات وحشی است که در منطقه جاسپ با مساحتی بالغ 17770 هکتار پذیرای انواعی از وحوش همچون بز و کل و بز قوچ و میش گرگ سمور شغال و روباه است دامنه ها و ارتفاعات واران محل تلاقی رویشگاه زاگرس با ارتفاعات مرکزی ایران است و دره های زیبا و پرآبش انواع مهمی از گونه های گیاهی را در خود جای داشته است درختچه های کوتاه پسته و بادام کوهی و انواع گیاهان پشته ای علفی و پایا و انواعی از گیاهان گون کاسنی کرک خرگوش مرزنجوش بومادران در وسعت 50 کیلوتر مربع با میزان بارش سالیانه بیش از 200 میلیمتر فضای دلنشینیَ را در بهار و تابستان برای دوستداران طبیعت فراهم نموده است.