برنامه حذف مشاغل ایرفرانس با اعتراض خشونت بار کارکنان

ویدیو تکمیلی - مدیریت شرکت هواپیمایی ایرفرانس روز دوشنبه با تایید برنامه تجدیدساختار این کمپانی از حذف ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از نیروی کار خود بتدریج طی دو سال آینده خبر داد. این تصمیم ایرفرانس با واکنش شدید کارکنان این شرکت هواپیمایی همراه شد، تا حدی که آنها به جلسه کمیته مرکزی شرکت حمله کرده و عده ای از مسئولان رده بالا را مورد تعرض فیزیکی قرار دادند.