دکتر ظریف : حساب کار تهمت زنندگان با خداست

218
15 مهر 1394

دکتر ظریف در پی اهانت هایی که بخاطر دست دادن با اوباما به او شده بود گفت : حساب کار تهمت زنندگان با خداست

هنریظریفتهمت به ظریفخبراخبار

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x