شهادت یک مامور نیروی انتظامی و یک شهروند در سیستان

در پی تیراندازی اشرار به خودروی نیروی انتظامی یک مامور این نیرو بهمراه یک شهروند معلم در سیستان و بلوچستان به شهادت رسیدند