ودشور

رود شور تنها ترین رود دائمی کویر ایران می باشد و برای رسیدن به آن می بایست 65 کیلومتراز شهداد استان کرمان به عمق کویر لوت طی مسافت کرد . رودشورازکوههای خراسان جنوبی و شمال غربی شهرستان راور استان کرمان سرچشمه می گیرد. این رود از شورترین آبهای جهان می باشد. که بیشترین املاح معدنی را باخود بهمراه دارد. بدلیل املاح فراوان رود شور و گرمای زیاد این رود در تابستان به صورت رودی از ماست در می آید. که تکه های نمک بر روی آن شناور می باشد. تهیه کننده و راوی: مهدی غضنفری تهیه شده در سیمای مرکز کرمان