رود زال

رود زال آخرین رودی است که در لرستان به سیمره می ریزد . زال از کرکی و کوس کاوه در منطقه ای به نام بالا گریبه در جنوب خرم آباد سرچشمه می گیرد . در یک ضرب المثل قدیمی لری آمده است که زال آمو و سیمره را بوری . یعنی زال آمد و سیمره را برید رایج شدن این ضرب المثل به این دلیل است که آب زال دارای املاح بیشتری است و سنگین تر از آب سیمره است و وقتی به صورت قطره ای با آب سیمره برخورد می کند رنگ آب زال که در زمستان دوغ آبی و در تابستان سبز است برنگ آب سیمره غلبه می کند انگار که جریان سیمره را قطع می کند . این رود در استان همدان و کرمانشاه گاماسیاب خوانده می شود و در لرستان و ایلام سیمره. سیمره پس از دریافت زال برای سومین بار تغییر نام داده و وارد جرگه زرخیز خوزستان می شود از این به بعد سیمره را کرخه می خوانند .