چاههای طلا(انگلیسی)

چاه‌های تاریخی معروف به چاه‌های طلا در 76 کیلومتری قشم در روستایی به نام لافت واقع شده است. این چاه‌ها در نوع خود از جاذبه‌های کم نظیر جنوب ایران است. گفته می‌شود چاه‌های تاریخی قشم به دلیل ارزش و اهمیتی که برای مردم داشته‌ چاه‌های طلا یا تلا نامیده شده‌ است. اما در اصل تلا به معنای تل آب است حفره‌هایی که برای جمع آوری آب باران حفر شده است. تعداد این چاه‌ها تا امروز به بیش از 60 حلقه می رسد که ممکن است در آینده با لایروبی کردن تعداد آن‌ها بیشتر شود. اما به اعتقاد مردم تعداد چاه‌های تاریخی طلا به تعداد ایام سال کسیبه 366 حلقه بوده است. نکته جالب در مورد چاه‌های طلا این است که میراب آن‌ها در گذشته زنان بوده‌اند. این چاه ها قدمتی طولانی دارند. بعضی زمان پیدایش آن را به دوره هخامنشی و برخی به دوره ساسانی نسبت می‌دهند. چاه‌های طلا برای مردم مقدس بوده به‌طوری که در کنار آن‌ها قربانی می‌کنند و به درختان مجاورش دخیل می‌بندند. هر کدام از چاه‌ها در گویش محلی به اسمی خوانده می‌شود ازجمله غرابو، لوینی و عاشوری. چاه‌های تاریخی به اشکال متفاوت دایره‌ای، مربع و بیضی است. برخی نحوه‌ی ساخت آن را مانند چاه‌های ساسانی می‌دانند. گردشگران می‌توانند بعد از مروری تاریخی در روستای لافت و جزیره قشم در هتل هایی…