زیتون رودبار

بین راه قزوین رشت، شهری است بسیار زیبا، سرسبز و جذاب به نام رودبار وجود دارد كه بعضی ها به آن شهر زیتون هم می گویند. درخت زیتون هم زمان با کوچاندن کرمانج زبانان نواحی شمال سوریه و حلب، به این منطقه راه پیدا کرد. این اتفاق در زمان شاه عباس بزرگ، ۶۰۰ سال پیش رخ داد.[نیازمند منبع] پیش از این تصور می شد کشت زیتون در رودبار قدمت 800 ساله دارد اما تازه ترین کشفیات باستان شناسی در تپه باستانی "کلورز" رستم آباد بیانگر این است که کشت زیتون در این منطقه به بیش از دو هزار سال پیش باز می گردد. در تعطیلات نوروز اگر شما از این شهر گذر کرده باشید شلوغی و ازدحام جلوی مغازه های زیتون فروشی را دیده اید که مردم با سلیقه های مختلف جلوی انواع مغازه ها توقف کرده و به خرید زیتون مشغولند، حتی اتوبوس های توریستی هم جلوی یکی از این فروشگاه ها توقف می کنند تا مسافران تور، زیتون بخرند. کسب و کار همه خوب است چرا که میل شدید به خرید زیتون و انواع فرآوری شده آن رونق دارد و اقتصاد درخشان این شهر برپایه زیتون می گردد، مغازه ها پر است از بشکه های زیتون و قفسه ها پر است از شیشه های روغن زیتون. اگر مثل ما کمی دقیق شده باشید می بینید که پشت ردیف مغازه های کنار خیابان یا جاده ای که خود شاه راه است باغ های زیتون، انواع درخت های کوچک و بزرگ زیتون دیده…