آبگرم جوشان

چشمه آب گرم جوشان در بخش شمالی روستای جوشان از توابع بخش گلباف شهر کرمان قرار دارد.فاصله این آب گرم تاشهر کرمان 45 کیلومتر مربع است که در ارتفاعات جنوبی ییلاق خوش آب و هوای سیرچ قرار گرفته است. بدلیل مواد معدنی موجود در این آب گرم، همه روزه تعداد زیادی از مردم جهت آب درمانی به این چشمه آب گرم می روند تهیه کننده و راوی: مهدی غضنفری تهیه شده در سیمای مرکز کرمان