اجرای طنز و صداسازی خنده دار ریوندی در برج میلاد

اجرای ویژه و بسیار جدید حسن ریوندی در برج میلاد ، در این ویدئو آیتم ها و قسمت های بسیار ویژه ای گنجانده شده است .
www.hasanreyvandi.com